DLA DZIECI

Nasze dzieci to nasz Skarb, nasze Pociechy,dziecko

nasza przysz??o??? s? dla nas najwa??niejsze wi?c staramy si? da? im wszystko co najlepsze i najzdrowsze.

Niestety nasze Pociechy cz?sto choruj???. i co wtedy?

Wtedy??.zapraszamy Pa??stwa do nas!

W gabinetach przywita nas ciep??a atmosfera, kt??ra daje poczucie bezpiecze??stwa naszym ma??ym Pacjentom.

Lekarze wykonuj?:

  • profilaktyczne pediatryczne badania okresowe,
  • ocen? stopnia rozwoju psychometrycznego dziecka,
  • rozpoznawanie zaburze?? rozwojowych,
  • szczepienia ochronne,
  • udzielaj? niezb?dnych informacji odno??nie piel?gnacji niemowl?cia, karmienia i w??a??ciwej opieki,
  • w przypadku dzieci chorych przeprowadza niezb?dne badania, rozpoznaje chorob? i ustala przebieg leczenia,
  • w razie potrzeby kieruje na leczenie do innych lekarzy specjalist??w.