Program Profilaktyki Grypy

Program adresowany jest do całej populacji  pacjentów objęty opiekąch ,a w szczególności:

1.       W związku z przesłankami klinicznymi i indywidualnymi:

·         przewlekle chorym dzieciom (od ukończenia 6 miesiąca życia)

·         dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową (zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe;

·         osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek i narządów) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego;

·         dzieciom z grup ryzyka od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami immunologiczno-hematologicznymi, w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii, z pierwotnymi niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonych przewlekle salicylanami;

·         dzieciom z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym;

·         kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

2.       W związku z przesłankami epidemiologicznymi – wszystkim osobom od ukończenia 6 miesiąca życia, w szczególności:

·         zdrowym dzieciom w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od ukończenia 6 do ukończenia 60 miesiąca życia

·         osobom w wieku powyżej 55 lat;

·         osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku do ukończenia 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi kokonowej

·         pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszom publicznym w szczególności: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna;

Program realizują lekarze i pielęgniarki praktyki wobec osób zadeklarowanych do przychodni, jak również  wobec osób nie zadeklarowanych do przychodni a zgłaszających chęć  udziału w Programie.

W każdym sezonie epidemicznym grypy placówka zaopatruje się w szczepionki rekomendowane przez WHO na dany sezon. Szczepionki są odpłatne dla pacjentów zgodnie z cennikiem dostępnym na tablicy informacyjnej i stronie internetowej.

Zapraszamy  do wzięcia udziału w Programie Profilaktyki Grypy.

W celu wykonania szczepienia przeciw grypie prosimy zgłaszać się do Gabinetu Zabiegowego/ Punktu szczepień. 

Dysponujemy jeszcze niewielką ilością darmowych szczepionek na grypę.

Wszystkich serdecznie zapraszamy