Nasza oferta

Zapraszamy  Pa??stwa od 2 lutego do nowo otwartej Przychodni Medycyny Rodzinnej.

Posiadamy kontrakt z NFZ
W Plac??wce zapewniamy Pa??stwu dost?p przede wszystkim do lekarzy rodzinnych, kt??rzy swoj? wiedz? i do??wiadczeniem zawsze szybko i sprawnie rozwi???? ka??dy problem zdrowotny, do lekarzy pediatr??w, kt??rzy ju?? od pierwszych chwil ??ycia Pa??stwa Male??stwa zaopiekuj? si? jego zdrowiem.

Udost?pniamy punkt zabiegowy oraz punkt szczepie??, w kt??rym oferujemy ca??? gam? szczepionek zar??wno z kalendarza szczepie?? jaki i poza niego, a tak??e opiek? piel?gniarsk?.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us??ug