Skargi i wnioski

Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie
Sprawy dotyczące praw pacjenta reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*
Skargi na naruszenie praw pacjenta należy kierować do:
Biura Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Sekcja Skarg i Wniosków w ZOW NFZ w Szczecinie
Sprawy skarg na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia reguluje Zarządzenie Nr 31 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 lipca 2010 roku w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia**
Skargi dotyczące podmiotów związanych umową z NFZ należy kierować do:
Sekcji Skarg i Wniosków, Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45