Zosta???? naszym Pacjentem

Świadczymy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ. 

W naszej ofercie znajduję si?? ??wiadczenia lekarza (lekarze rodzinni, interni??ci, pediatrzy), piel??gniarki oraz po??o??nej.

Posiadamy gabinet zabiegowy oraz punkt szczepie??, w kt??rych wykonywane s?? ??wiadczenia zlecone przez naszych lekarzy min: ekg, iniekcje, inhalacje, zdejmowanie szw??w, szczepienia ochronne itp.

Przychodnia czynna jest od poniedzia??ku do pi??tku w godzinach 8-18 tel.91 831 60 17

??wiadczenia POZ udzielane s??  ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, kt??rzy dokonali wyboru lekarza, piel??gniarki i po??o??nej POZ poprzez z??o??enie odpowiedniej deklaracji.

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, piel??gniarki ??rodowiskowo-rodzinnej, po??o??nej ??rodowiskowo-rodzinnej mo??na pobra?? klikaj??c na poni??szy link:

Deklaracja-wyboru-??wiadczeniodawcy-udzielaj??cego-??wiadcze??-z-zakresu-podstawowej-opieki-zdrowotnej-oraz-lekarza-piel??gniarki-i-po??o??nej-podstawowej-opieki-zdrowotnej

Wszystkie formalno??ci mo??ecie Pa??stwo r??wnie?? za??atwi?? od r??ki w naszej Przychodni.

                                                                                                                                 Zapraszamy!